Harstad

Harstad med sine 23000 innbyggere betegnes ofte som «Kulturbyen i nord». Byen ligger på Norges største øy, Hinnøya, og er omgitt av et omland med en spennende historie og en levende kystkultur. Hvert år i juni er byen scene for Festspillene i Nord-Norge. Gjennom lyse dager og netter yrer det av ulike kulturelle aktiviteter rundt om i hele byen. Du vil finne aktiviteter
og opplevelser på rekke og rad.

Harstad er på mange måter regionens trafikknutepunkt. Fra Harstad kan du dra videre gjennom jordbrukskommunen Kvæfjord til Lofoten og Vesterålen. Du kan dra nordover med ferge, gjennom vikingriket til Tore Hund på Bjarkøy, til eventyrøya Senja. Du kan velge å dra gjennom naturskjønne Ibestad og videre til indre Troms eller du kan dra sørover mot Narvik eller Lødingen.

Av spesielle attraksjoner i Harstad og omland nevner vi spesielt Trondeneshalvøya med Trondenes kirke – en vakker steinkirke fra middelalderen, Adolfkanonen – verdens
største landbaserte kanon og ikke minst Trondenes Historiske Senter med flotte utstillinger som gir deg innblikk i Nord-Norges historie gjennom unike originalgjenstander, multivisjon, lukter, lyder og musikk.

Velkommen til Harstad og omland!